Citavimų skaičius

Penkios labiausiai cituojamos publikacijos 

2071

sarađas

 K.Pyragas Continuous Control of Chaos by Self-Controlling Feedback Phys. Lett. A 170, 421-427 (1992)

276

K. Pyragas and A. Tamađevičius

Experimental Control of Chaos by Delayed Self-Controlling Feedback

Phys. Lett. A 180, 99-102 (1993)

208

 K.Pyragas

Predictable Chaos in Slightly Perturbed Unpredictable Chaotic Systems

Phys. Lett. A 181, 203-210 (1993)

273

K. Pyragas

Control of Chaos via Extended Delay Feedback

Phys. Lett. A 206, 323-330 (1995)

196

K. Pyragas

Weak and Strong Synchronization of Chaos

Phys. Rev. E 54, R4508-4512 (1996)

(informacija paimta iš ISI Web of Science )